DoF

źródło: https://toast.games/4-things-to-know-about-vr-before-you-buy-a-headset/

3 DoF i 6 DoF

DoF, Degrees of freedom, a po polsku stopnie swobody, czyli sposoby w jakie obiekt może się poruszać w przestrzeni. Jeśli przestrzeń jest trójwymiarowa to rozróżniamy tych sposobów sześć, dzieląc je na dwie kategorie:

  • Obrotowy, gdzie wykrywany jest rotacyjny ruch głową, ale nie pozycja użytkownika. Obejmuje to obracanie się w lewo/prawo, patrzenie w górę lub w dół, a także odchylanie się w lewo lub prawo. 
  • Pozycyjny, który obejmuje śledzenie ruchu również w prawo/lewo, ale też do przodu/tyłu i w górę/dół. 

Termin ten w odniesieniu do VR jest używany do wyjaśnienia na jakie ruchy pozwalają nam nasze gogle i liczby osi, które są śledzone. Spotkać się możemy z dwoma terminami: 3DoF i 6DoF. Ten pierwszy oznacza, że śledzone są tylko ruchy obrotowe. Sposób ten jest najczęściej spotykany przy filmach sferycznych, jeśli chodzi o gogle VR to już się raczej nie spotyka. Gogle które korzystały z tego sposobu to na przykład Oculus GO i Gear VR.

Znakomita większość gogli VR dostosowana jest do używania 6DoF, czyli możliwości poruszania się na wszystkich osiach. Śledzenie tak obracania się jak i pozycji pozwala dużo bardziej namacalnie doświadczyć wirtualnej rzeczywistości. Sześć stopni swobody w VR może być osiągnięte przez kamery wbudowane w gogle, a w niektórych przypadkach dzięki urządzeniom zewnętrznym które naszą pozycję będą przekazywać do gogli.